Напишіть нам повідомлення!

Газосигналізатори

Газоаналізатори

Периферійні прилади

Каталог продукції

Керівництво з експлуатації ГСБ-01

ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР ПОБУТОВИЙ ГСБ-01

Керівництво з експлуатації

АЭЗА 413419.004 КЕ

 

/gazosignalizatoru/gsb014dmg/gsb014dmg gsb014avt/gsb014avt GCB_A_12v

УВАГА! При купівлі газосигналізатора вимагайте його перевірки у Вашій присутності. 

Перед початком експлуатації уважно прочитайте дане Керівництво з експлуатації.    

 

1  ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1  Газосигналізатор побутовий “ГСБ-01” (далі  –  газосигналізатор) призначений для   безперервного автоматичного контролю небезпечний, надалі порогових, концентрацій   горючих газів та/або оксиду вуглецю (чадного газу) у повітрі газифікованих побутових, комунальних і виробничих приміщень та  котелень  різної потужності,  які не відносяться до вибухонебезпечних, відповідно до “Технічних вимог та правил щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу в повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд” К., Держбуд.  1998. Дані об'єкти можуть оснащуватися газосигналізаторами відповідно до вимог СНіП 2.08.02-89 «Громадські будинки і споруди»,  ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”, ДБН В.2.2-15-2005  “Газопостачання”, ДСТУ Б В.2.5-33:2007   «Поквартирне   теплопостачання  житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами».

Газосигналізатор побутовий “ГСБ-01” видає попереджувальні звукови та світлови сигнали при досягненні  порогових концентрацій в повітрі,  управління автоматичними захисними пристроями.

Газосигналізатори, відповідно до вимог ДСТУ  EN 50194 випускаються наступних типів: 

- газосигналізатори типу А, які видають світлову та звукову сигналізацію тривоги, а також сигнал,  який, в залежності від моделі, може безпосередньо або опосередковано керувати  автоматичними захисними пристроями (вентиляторами, відсікаючими електричними клапанами), додатковими світловими табло, зовнішніми звуковими сигнальними пристроями.   

- газосигналізатори типу В, які лише видають світловий та звуковий сигнали тривоги. 

 

 2 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                                                                                                 

 2.1  Умовні позначення виконаннь газосигналізаторів, назва газу, об¢ємна частка якого контролюється, номінальні значення порогів спрацювання сигналізації і границі допустимої абсолютної похибки наведені у таблиці 1.

  Таблиця 1 

  Умовне  позначення      виконання

 Назва газу, об’ємна частка    якого контролюється

 Номінальний поріг  спрацювання  сигналізації,  %

 Границі допустимої  абсолютної похибки, %

 ГСБ-01-1

Метан 

1,0 

± 0,5 

 ГСБ-01-2, ГСБ-01-2-А,  ГСБ-01-5

 Метан 

 0,5 

 ± 0,25 

 ГСБ-01-3, ГСБ-01-3-А

Оксид вуглецю

0,005

± 0,0025

 ГСБ-01-4, ГСБ-01-4-А  ГСБ-01-6

Метан

0,5

± 0,25

Оксид вуглецю 

0,005 

± 0,0025 

 

2.2  Інші характеристики  газосигналізаторів наступні:

2.2.1  Напруга живлення:

 -  змінного струму від 187 до 242 В, частотою   (50±1) Гц

- постійного струму від 10,2 В до 14,8 В  

2.3  Потужність споживання – не більше  8 В*А.

2.4  Час спрацювання– не більше 120 с; 

2.5  Час прогріва газосигналізаторів – не більше 30хв;

2.6 Час відновлення працездатності газосигналізатора після перевантаження по концентрації контрольованих газів - не більше 5 хв.

2.7   Габаритні розміри, мм, не більше:

для ГСБ-01-1, ГСБ-01-2, ГСБ-01-3, ГСБ-01-4   –  150 х 125 х 65;

для ГСБ-01-2-А, ГСБ-01-3-А, ГСБ-01-4-А   –   діаметр 150; висота 55

для ГСБ-01-5, ГСБ-01-6:    ЦБ – 150 х 125 х 65; ДАВАЧ – 60 х 80 х 90. 

2.8  Маса, г, не більше:

для ГСБ-01-2, ГСБ-01-3, ГСБ-01-4 –  450;

для ГСБ-01-2-А, ГСБ-01-3-А, ГСБ-01-4-А –  300;

для ГСБ-01-5, ГСБ-01-6:    ЦБ – 450;   ДАВАЧ – 50.

2.9 Середнє напрацювання на відмову - не менше 20000 год.

2.10  Міжповірочний інтервал – 1 рік

2.11  Повний середній строк служби - не менше 8 років.

 

3  БУДОВА І  РОБОТА

3.1 Принцип дії газосигналізаторів базується на залежності опору напівпровідникового шару адсорбційного чутливого елемента від кількості адсорбованих із навколишнього повітря молекул метану або оксиду вуглецю.

3.1.1 Газосигналізатори ГСБ-01-1, ГСБ-01-2, ГСБ-01-3, ГСБ-01-4  є одноблочними приладами, у корпусі яких розміщується плата з напівпровідниковим чутливим елементом вимірювального перетворювача об’ємної частки метану та (або) оксиду вуглецю, та елементами електричної схеми. У корпусах є прорізи для доступу повітря, що контролюється, до чутливого елемента.               

За перевищення встановлених значень об’ємної частки газів спрацьовує пороговий пристрій електричної схеми газосигналізаторів та видаються сигнали - світловий (світіння червоного сигнального індикатора) і звуковий, а також відбувається комутація зовнішніх електричних кіл за допомогою реле.    

3.1.2 Газосигналізатори ГСБ-01-2-А, ГСБ-01-3-А, ГСБ-01-4-А є одноблочними приладами з тепловим каналом, у корпусі яких розміщується плата з напівпровідниковим чутливим елементом вимірювального перетворювача об’ємної частки метану та (або) оксиду вуглецю, температури в електричний сигнал, та елементами електричної схеми. У корпусі є прорізи для доступу повітря, що контролюється, до чутливого елемента.

За перевищення встановлених значень об’ємної частки газів або температури спрацьовує пороговий пристрій електричної схеми газосигналізатора та видаються сигнали - світловий (для ГСБ-01-2-А, ГСБ-01-3-А – постійне світіння червоного сигнального індикатора, для ГСБ-01-4-А  для метану – постійне світіння червоного сигнального індикатора, для оксиду вуглецю – постійне світіння жовтого сигнального індикатора), а також відбувається комутація зовнішніх електричних кіл за допомогою реле.

3.1.3 Газосигналізатори ГСБ-01-5, ГСБ-01-6 є багатоблочними приладами, які складаються з центрального блоку (далі – ЦБ) та одного або двох виносних вимірювальних перетворювачів (далі – ДАВАЧІ) об’ємної частки метану та (або) оксиду вуглецю (ГСБ-01-6). У корпусі ДАВАЧА розміщується плата з чутливим елементом вимірювального перетворювача та елементами електричної схеми. У корпусах є прорізи для доступу повітря, що контролюється, до чутливого елемента.

За перевищення встановленого значеня об’ємної частки метану та (або) оксиду вуглецю спрацьовує пороговий пристрій електричної схеми ДАВАЧА та видаються сигнали - світловий (світіння червоного сигнального індикатора) та електричний (зміна напруги живлення) на ЦБ.

У корпусі ЦБ розміщується плата з елементами електричної схеми, яка обробляє сигнали, що поступають від ДАВАЧА. При появі сигналу з ДАВАЧА спрацьовує пороговий пристрій електричної схеми ЦБ та видаються сигнали - світловий (світіння червоного сигнального індикатора) та звуковий, а також відбувається комутація зовнішніх електричних кіл за допомогою реле.

3.2 На передній панелі корпуса розташовано індикаторні світлодіоди, які відображають режим роботи газосигналізатора. Усі світлодіоди позначено відповідними написами.

3.3  Газосигналізатор  забезпечує  наступні режими роботи:

3.3.1 Режим контролю газового середовища

В режимі контролю робочого стану  світиться лише зелений світлодіод,

3.3.2 Режим тривоги по перевищенню концентрації контрольованих газів в повітрі

При перевищенні концентрації контрольованих газів в повітрі вище  значення порогу спрацювання сигналізації повинен засвітитися відповідний червоний світлодіод, а також видача переривчастого звукового сигналу.

Напис поруч з червоним світлодіодом вказує,  який саме газ спричинив перехід газосигналізатора в режим тривоги.

3.3.3  Режим сигналізації несправності газосигналізатора

В режимі сигналізації несправності  газосигналізатора  світитися, жовтий світлодіод «НЕСПРАВНІСТЬ».

 

4  УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

 4.1  Газосигналізатор призначений для експлуатації в умовах оточуючого середовища з наступними показниками: 

- температура навколишнього середовища для забезпечення контр

газового середовища  від 1 ˚С до + 40 ˚С; 

- відносна вологість повітря до 80 %; 

- атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа (від 630 до 800 мм.рт.ст.);

- вміст корозійно – активних і токсичних (речовин) компонентів в досліджуваному повітрі – у межах санітарних норм;

- електричні та магнітні поля – у межах санітарних норм.

 

5  КОМПЛЕКТНІСТЬ

В комплект постачання входять:

 -  газосигналізатор побутовий  ГСБ-01   – 1 шт.;

 -  індивідуальна коробка (упаковка)    – 1 шт.;

 -  керівництво з експлуатації      – 1 прим.

 - Інструкція. Газосигналізатори побутові ГСБ-01. Методика повірки  331-12-02 (Поставляється по окремому замовленню)

 

 6 ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

6.1  Перед початком експлуатації  газосигналізатора уважно ознайомтеся з даним керівництвом з експлуатації.

6.2 Перед експлуатацією газосигналізатора проведіть зовнішній огляд його на відсутність пошкоджень.

6.3. По способу захисту від ураження електричним струмом газосигналізатор відноситься до класу 0 по ДСТУ 3135.0-95.

6.4. Ступінь захисту, забезпечується оболонкою, ІР20 по ГОСТ 14254-96.

6.5  Шнур живлення  має кріплення типу Х або Y.

6.6 У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб унеможливити небезпеку, повинен проводити виробник, або сервісна служба, чи кваліфікований персонал.

6.7 Перед доступом до клемника гвинтового живлення газосигналізатора повинно бути вимкнене.

6.8. Категорично забороняється  експлуатувати газосигналізатор з  розкритим корпусом.

6.9 При  видачі  газосигналізатором  переривчастого  світлового, звукового і вихідного сигналів необхідно закрити крани подачі газу до газових апаратів (якщо відсутній відсікаючий електроклапан), відчинити вікно, двері і провітрити помешкання (якщо відсутній вентилятор).

УВАГА!     Оксид вуглецю (чадний газ) є токсичною речовиною. При великих концентраціях оксиду вуглецю і тривалому перебуванні в його присутності може наступити смерть. Тому при видачі газосигналізатором світлового і звукового сигналів  наяввності СО забороняється  знаходитись в цьому приміщенні.

При  видачі  газосигналізатором  світлового  і  звукового   сигналів    загазованості метаном (природним газом) забороняється включати і виключати   електроприлади, користуватися відкритим вогнем, палити.

Сигналізація припиняється тільки після зникнення сигнальної концентрації оксиду вуглецю (чадного газу) і метану  (природного газу).

Для ліквідації пошкоджень газових апаратів необхідно терміново викликати аварійну службу газового господарства.

Примітка: 1. Газосигналізатор може видавати сигнали при наявності в приміщенні диму, парів речовин, що клеять,  розчинників.

        2. У випадку використання газосигналізатора в комплекті з нормально відкритим відсікаючим клапаном, після ліквідації витоку газу клапан необхідно привести в нормально відкритий стан.

6.10  При використанні газосигналізатора необхідно дотримуватись наступних запобіжних заходів:

–  не брати прилад мокрими руками;

–  не включати в мережу з невідомою напругою;

–  не користуватись пошкодженим шнуром, вилкою, розеткою;

–  не тягнути за шнур, виймаючи штепсельну вилку з розетки;

–  не виконувати роботи по монтажу і ремонту при ввімкненому в мережу приладі;

–  не допускати пошкодження або защемлення шнура і порушення контакту шнура в штепсельній вилці;

–  оберігати від ударів, контактів з  фарбами, водою та іншими рідинами;

– відключати прилад від  електромережі при переміщенні на інше місце, або під час вологого прибирання поблизу газосигналізатора.

6.11 Безпосередній вплив на  газосигналізатор аерозолів, а також довготривала робота в середовищі з підвищеним вмістом  горючих і токсичних газів, парів хімічно агресивних речовин знижує надійність датчика газосигналізатора і приводить до його пошкодження.

 6.12 При тривалому впливі перенавантаження по концентрації, час відновлення працездатності газосигналізатора збільшується. Рекомендується витримати ввімкнений газосигналізатор у чистому середовищі не менше 10хв. до припинення роботи звукової і світлової сигналізації. Якщо

газосигналізатор не перестає видавати звукові і світлові сигнали, його необхідно передати в ремонт для заміни датчика.

 

7  ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРІВ І МІСЦЬ ЇХ ВСТАНОВЛЕННЯ

7.1 Кількість  газосигналізаторів і місця їх встановлення мають бути вказані в проектній документації або визначені організацією, що їх експлуатує, відповідно до діючих нормативних документів.

7.2  Газосигналізатор, в якому передбачено контроль концентрацій  метану та/або чадного газу, має бути встановлений тільки на вертикальній  поверхні  на висоті  не ближче, ніж 0,5м до стелі. При  цьому відстань до газового приладу має бути 0,5м - 1м.

Схему розміщення газосигналізаторів приведено в Додатку А

7.3  Газосигналізатори необхідно встановлювати біля кожного можливого джерела витоку або групи джерел, які розташовані на відстані не  більше ніж 2м між собою, але не менше одного на приміщення.

7.4 Забороняється встановлювати  газосигналізатор поблизу вікон, вентиляційних отворів,  духовок, в місцях безпосередньої дії водяної пари, пилу і попелу та на відстані менше 0,5м від газових пальників.

  

8  ПІДГОТУВАННЯ І ПОРЯДОК РОБОТИ

8.1.  Вийняти газосигналізатор з упаковки.

8.2. Встановити газосигналізатор на стіні за допомогою двох шурупів відповідно до Додатку А.

8.3  Здійснити необхідні підключення зовнішніх пристроїв до газосигналізатора. (при їх наявності) Схеми підключення Додаток Б (поставляється по окремому замовленню заказника)

8.4 Встановлення і монтаж газосигналізатора, його пломбування проводиться працівником сервісної служби. 

8.5. Включити газосигналізатор у мережу. Постійне світіння сигнального зеленого індикатора свідчить про наявність напруги живлення газосигналізатора, а  червоного   індикатора  про  те,  що   газосигналізатор   прогрівається   протягом 3-5 хв. після вмикання. Через 30 хв. прогріву газосигналізатор готовий до роботи.

Світіння жовтого сигнального індикатора свідчить про вихід з ладу чутливого елемента.

 

 9  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ПОВІРКА І ПЕРЕВІРКА  ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРА

9.1. Відповідальність за роботу газосигналізатора покладається на його власника.

9.2. Газосигналізатор має встановлюватись і пломбуватись спеціалістами сервісного обслуговування.

9.3. Для забезпечення нормальної роботи газосигналізатора необхідно проводити його профілактичний огляд (раз на місяць) і повірку один раз у рік.

Повірку газосигналізатора проводять територіальні підприємства Мінекономрозвітку  України відповідно до  методики повірки    331-12-02 один раз у рік.

9.4. Профілактичний огляд проводиться працівником сервісної служби.

9.5. Профілактичний огляд включає зовнішній огляд і випробовування

9.6. Зовнішній огляд: перевірити наявність пломби, цілісність корпусу і мережевого шнура.

9.7  Випробовування:

1)   подати у нижні під світлодіодами отвори газосигналізатора сигаретний дим на протязі 40-60 сек. При цьому газосигналізатор повинний спрацювати по оксиду вуглецю, оскільки в сигаретному димі приблизно 0,03 % об. цього газу;

 2) зняти газосигналізатор, піднести його (нижні отвори під світлодіодами) до газового пальника плити на відстань 10-15 см   (по вертикалі), попередньо   знявши розсіювач полум’я не запалюючи його, подати газ (мінімальний розхід) із пальника. Через 40-60 с газосигналізатор повинний спрацювати по метану.

Результати повірки і профілактичного огляду заносять у табл. 2

Таблиця 2.

Дата профілактичного огляду і повірки

 Результати профілактичного огляду і повірки

 Посада, прізвище відповідальної особи за профогляд

Підпис відповідальної особи за профогляд і тавро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

10.1 Газосигналізатор в упаковці повинні зберігати в складському приміщенні, що опалюється і вентилюється при таких умовах: температура навколишнього середовища від 5 до 40 ºС; відносна вологість при температурі 25 ºС до 80 % .

Не допускається наявності в повітрі парів кислот, лугів та інших агресивних сполук.

10.2 Газосигналізатори в упакованому виді можуть  транспортуватися всіма видами критих транспортних засобів. Транспортування повинно проходити у відповідності з правилами перевезень, що діють на кожному виді транспорту. 

Під час вантажно  – розвантажувальних робіт та транспортування газосигналізатори не повинні піддаватись ударам і дії атмосферних опадів.

Спосіб укладки газосигналізаторів в упаковці на транспортний засіб

повинен виключати їх переміщення.

10.3 Умови транспортування, зберігання  газосигналізаторів,  в частині дії кліматичних факторів за   ДСТ 15150 наступні: 

-  умови зберігання в упакуванні на складах виготовлювача  й споживача повинні відповідати умовам      1 (Л)

-   умови транспортування газосигналізаторів повинні відповідати умовам зберігання  5 (ОЖ 4).

  

11    МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

11.1 Можливі несправності  приведені в табл. 3.

Таблиця 3

 Найменування несправності,  зовнішній прояв

 Ймовірна  причина

 Метод усунення

 Примітка

 При вмиканні  газосигналізатора в мережу  не світиться сигнальний   зелений індикатор

 Перегорів  запобіжник

 Перевірити справність   запобіжника і  замінити на справний

 Перевірку і заміну запобіжника  проводити на відключеному від  мережі газосигналізаторі

 При роботі газосигналізатора  заміст зеленого сигнального  індикатора світиться жовтий  сигнальний індикатор

 Несправний    чутливий  елемент

 Перевірити справність  чутливого елементу

 

 

12. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

 

 12.1. Газосигналізатор побутовий  ГСБ-01  заводський номер  № _____відповідає  ТУ У 33.2-13594277-001:2002

 

Дата випуску                                                   Контролер ВТК  _____________ 
Штамп ВТК                                                     

Дата продажу        _________________

Дата вводу в експлуатацію  _________ 

Штамп сервісної організації 

      Персонал, який   проводив повірку  __________      

 

13  ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 13.1      Виробник гарантує:

роботу газосигналізатора протягом  18 місяців із дня вводу в експлуатацію, але не більше 24 місяців із дня випуску за умови дотримання правил експлуатації, збереження і транспортування;

збереження газосигналізатора в умовах, що оговорені у п.8. дійсного КЕ на протязі двох років;

заміну комплектуючих виробів у випадку виходу їх із ладу в процесі експлуатації протягом  гарантійного терміну;

відновлення газосигналізатора, відправленого споживачем до виробника (за запитом) протягом  гарантійного терміна.

Примітка.       За цілісність газосигналізатора при пересилці споживачем виробник відповідальності не несе.

13.2           Виробник не приймає претензії:

-  без пред'явлення керівництва з експлуатації і без наявності в ньому дати випуску і штампа ВТК;

-  при ушкодженнях, викликаних неправильним підключенням зовнішніх виконуючих і сигналізуючих пристроїв;

-  від покупців на наявність транспортних і механічних ушкоджень;

-  від покупців на некомплектність.

З питань гарантійного ремонту, заміни комплектуючих і повірки звертатися за адресою:

 

 ПП “АНАЛІЗЕР”   

88018   м. Ужгород, Закарпатської області, вул. Рєпіна, 4         

  (0312) 23-68-31; 44-91-90;               050 3178718;  094 918 91 90

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. kozubvr@gmail.com                      http://www.analyzer.com.ua

 Після закінчення гарантійного терміна і при ушкодженнях з вини споживача  ремонт газосигналізатора здійснює виробник за рахунок споживача.

  

Додаток  А

 

СХЕМА  РОЗМІЩЕННЯ ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРІВ

 

ustanovka

 

 

Додаток Б

 

СХЕМИ  ПІДКЛЮЧЕННЯ  ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРІВ  ДО ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ 

 

 cxem_01_2_220v_imp220_rele220_3клем.JPG  cxem_01_4_220v_imp12 cxem_01_2_220v_imp220_rele220_2kl

 

 

ПП  "АНАЛІЗЕР"

 е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.analyzer.com.ua 

 

 

 Тел.:+38 (0312) 44-91-90

Факс: +38 (0312) 61-68-41

Моб.: 050 317 87 18

094 918 91 90