Напишіть нам повідомлення!

Газосигналізатори

Газоаналізатори

Периферійні прилади

Каталог продукції

Методика повірки СКПА-01

mu-povirky-skpa-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Ця інструкція поширюється на сигналізатори парів і газів СКПА-01   (далі - сигналізатори) і встановлює методику їх первинної і періодичної повірки.

Сигналізатори підлягають повірці при випуску з виробництва, в експлуатації та після ремонту.

Міжповірочний інтервал – не більше одного року.

Призначення і метрологічні характеристики сигналізаторів наведені у ДОДАТКУ А.

 

                        1 ОПЕРАЦІЇ ПОВІРКИ

1.1 При проведенні повірки необхідно виконати операції, зазначені у табл. 1.

 1.2 За негативних результатів будь-якої з операцій повірки подальша повірка припиняється, сигналізатори бракуються.

Таблиця 1

 

Найменування операції

 

Номер

пункту

інструкції

 

Обов'язковість проведення операці

 

 

 

при первинній повірці

 

при періодичній повірці

 

1   Зовнішній огляд

5.1

Так 

Так

2   Опробування

 

 

 

 

 

 

2.1 Перевірка електричного  опору ізоляції

5.2.1

 

Так

 

Так

 

2.2 Перевірка пристрою      функціонування сигналізації: 

 про обрив лінії ДАВАЧІВ 

 про коротке замикання

 

                                   5.2.2

 5.2.3 

 

                                      Так 

Так

 

 

3   Контроль метрологічних  характеристик 

5.3

Так

Так

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. ЗАСОБИ ПОВІРКИ

 

 

2.1 При проведенні повірки повинні бути застосовані засоби повірки, зазначені у табл. 2.

Таблиця 2

Номер пункту інструкції

 

Найменування робочого еталону, і допоміжного засобу повірки, документ, що регламентує техниічні вимоги до засобу повірки, метрологічні (основні технічні) характеристики

5.2.1

 

Мегомметр М 4100/3 Кл. 1, ТУ 25-04.2131-78, випробувальна напруга 500 В

 

5.2.2, 5.2.3, 5.3

 

Прилад комбінований Ц43 53 ТУ25-04-3303-77; кл.точн.2,5 

5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартні зразки складу - повірочні газові суміші (ПГС): метану з повітрям ТУ 50.12.України 001-92 (характеристики ПГС наведені в додатку Б);

аміаку з повітрям (характеристики ПГС наведені в додатку Б, методика приготування приведена у ДОДАТКУ Г);

спирту з повітрям (характеристики ПГС наведені в додатку Б, методика приготування приведена у ДОДАТКУ Д).

ПГС також можуть бути отримані за допомогою атестованих (повірених) генераторів ПГС етилового спирту (пристрій повірочний Mark II, генератор ГС-1)

Барометр метеорологічний БАММ-1, ТУ 25-11.1513-79, діапазон вимірювань від 80 до 106 кПа

Термометр ТЛ-4 4-Б2, діапазон вимірювань від 0 до 55 °С

Ротаметр РМ-А-0.63ГУЗ ТУ 25-02.070213-82

Секундомір СДС пр-1 ГОСТ 5072-79, кл. точності 2.0

Редуктор газовий ДКП-1-65 ГОСТ 13 861-80Е,

Пристрій повірочний (постачається за окремим замовленням)

Трубка ПВХ-10*2,5 ТУ 6-01-1196-76, довжина 2 м 

 

Примітка.    Дозволяється застосування інших засобів повірки, які забезпечують контроль метрологічних характеристик з необхідною точністю.

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
 

3.1 При проведенні повірки повинні виконуватись вимоги безпеки, зазначені в експлуатаційній документації сигналізаторів та засобів повірки.

3.2 При використанні балонів зі стисненими газами повинні виконуватись чинні "Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском".

3.3 Приміщення, у якому проводиться повірка, повинно бути обладнане приточно-витяжною вентиляцією.

3.4 Скидати ПГС у приміщення не дозволяється.

  

 УМОВИ ПОВІРКИ І ПІДГОТОВКА ДО НЕЇ

4.1 Операції повірки повинні виконуватися у таких умовах:

температура навколишнього середовища — від 15 до 25 °С;

відхилення температури водно-аміачних або  водно-спиртових ПГС от розрахункового значення не більше  ±1 °С;

відносна вологість повітря — до 80 %;

атмосферний тиск — від 84 до 106,7 кПа

напруга живлення змінного струму — від 187 до 242 В;

частота живлення змінного струму — (50 ±1) Гц.

вміст агресивних та токсичних компонентів у повітрі - у межах санітарних норм.

4.2 Перед проведенням повірки повинні бути виконані такі підготовчі роботи:

4.2.1 Сигналізатори, балони з ПГС і засоби повірки повинні бути витримані у приміщенні, де проводиться повірка, до вирівнювання їхньої температури з температурою приміщення.

4.2.2 Сигналізатори та засоби повірки повинні бути підготовлені до роботи відповідно до експлуатаційної документації.

4.2.3 При проведенні повірки необхідно додатково користуватися експлуатаційною документацією на засоби повірки.

4.2.4 Засоби вимірювальної техніки, які використовуються під час повірки, повинні бути повірені або атестовані відповідно до чинних стандартів.

 

5 ПРОВЕДЕННЯ ПОВІРКИ

5.1 Зовнішній огляд.

5.1.1 При проведенні зовнішнього огляду необхідно переконатися у відповідності комплектності сигналізатора експлуатаційній документації (перевіряється  при випуску  з  виробництва),  чіткості  маркування  та відсутності механічних пошкоджень, які впливають на функціонування сигналізатора.

5.2 Опробування.

5.2.1 Перевірка електричного опору ізоляції проводиться за допомогою мегомметра постійного струму М 4100/3 з вихідною напругою 500В.

При випробуванні сигналізаторів  модифікації СКПА-01-А, СКПА-01-М, СКПА-01-С, вимір опору проводиться між клемою заземлення і коротко замкненими контактами вилки шнура живлення, відключеного віделектричної мережі. Перемикач МЕРЕЖА повинен бути у включеному положенні.

При випробуванні сигналізаторів  модифікації СКПА-01-А-п, СКПА-01-М-п, СКПА-01-С-п,попередньо сигналізатори щільно обгортають металевою фольгою, вимір опору проводиться між фольгою і коротко замкненими контактами вилки шнура живлення.

Результати  операції  повірки вважаються позитивними,  якщо  через 1 хв. після  прикладання  випробувальної  напруги  електричний  опір ізоляції становить не менше 40 МОм.

5.2.2 Перевірку функціонування пристрою сигналізації про несправність при обриві електричного кола проводять імітацією обриву шляхом почергового від'єднання роз'єднувачів "ДАВАЧ", "I”,"II" (і т. д. при більшій кількості каналів).

При проведенні перевірки необхідно виконати такі операції:

1) під'єднати ДАВАЧИ до ВБ;

2) включити сигналізатори в електричну мережу.

При випробуванні сигналізаторів  модифікації СКПА-01-А, СКПА-01-М, СКПА-01-С, включити перемикачМЕРЕЖА.При цьому над ним повинні загорітися сигнальні індикатори зеленого кольору (один на два канали) на передній панелі ВБ і також на кришці  кожного ДАВАЧА.

При включенні сигналізаторів СКПА-01-А-п, СКПА-01-М-п, СКПА-01-С-п в електричну мережу, повинен загорітися  сигнальний  індикатор  (зеленого

кольору) МЕРЕЖА  на кришці ВБітакож на кришці  кожного ДАВАЧА.

В обох випадках в момент вмикання (якщо ДАВАЧне прогріється) на короткий час також загоряється і сигнальний індикатор червоного кольору:  АМІАК, МЕТАН  або СПИРТ (далі - ГАЗ).

При випробуванні сигналізаторів  модифікації СКПА-01-А, СКПА-01-М, СКПА-01-С,натисніть кнопки СКИДувімкнених каналів, при цьому індикатори червоного кольору ГАЗгаснуть. При вмиканні каналу після тривалої перерви в роботі індикатор ГАЗможе не гаснути протягом півгодини; включити секундомір;

3) прогріти сигналізатор протягом 30 хв. Після цього сигналізатори готові до роботи.

4) приладом комбінованим перевірте стан контактів роз'єднувачів:ВИКОН. ПРИСТРІЙ і СИГНАЛІЗАЦІЯна задній панелі ВБ - при випробуванні сигналізаторів СКПА-01-А, СКПА-01-М, СКПА-01-С;

XS4 на платі ВБ - при випробуванні сигналізаторів СКПА-01-А-п, СКПА-01-М-п, СКПА-01-С-п.

 При випробуванні сигналізаторів СКПА-01-А, СКПА-01-М, СКПА-01-С - контакти 2 і 3  роз'єднувача ВИКОН. ПРИСТРІЙповинні бути розімкнуті, а контакти 1 і 3 замкнуті.

Контакти 1 і 4, 2 і 3 роз'єднувача СИГНАЛІЗАЦІЯповинні бутирозімкнуті.

 При випробуванні сигналізаторів СКПА-01-А-п, СКПА-01-М-п, СКПА-01-С-п - контакти 11 і 12 на клемнику XS4 повинні бути розімкнуті, контакти 11 і 13 замкненні.

Результати операції повірки вважаються позитивними, якщо при імітації обриву електричного кола кожного ДАВАЧА, гаснуть індикатори зеленого кольору на кожному ДАТЧИКУй:

загоряються сигнальний індикатор НЕСПРАВНІСТЬ(один на два канали),контакти 2і 3 роз'єднувача СИГНАЛІЗАЦІЯзамкнені - при випробуванні сигналізаторів СКПА-01-А, СКПА-01-М, СКПА-01-С;

 загоряється червоний сигнальний індикатор НЕСПРАВНІСТЬ  наВБ- при

 випробуванні сигналізаторів СКПА-01-А-п,СКПА-01-М-п,СКПА-01-С-п.

5.2.3 Перевірку функціонування пристрою сигналізації про коротке замикання   проводять таким чином. 

 При випробуванні сигналізаторів СКПА-01-А, СКПА-01-М, СКПА-01-С:

після від'єднання кожного з роз'єднувачів ДАВАЧ,замикають контакти 1 і 2 (або 3 і 4)  кожного з роз'єднувачів на задній панелі  ВБ, що   з'єднуються з роз'єднувачами  ДАВАЧІВ.  При цьому загоряються індикатори НЕСПРАВНІСТЬ (один на два каналу) на передній панелі ВБ.

Приладом комбінованим перевіряють стан контактів роз'єднувачаСИГНАЛІЗАЦІЯ на задній панелі ВБ.

Результати перевірки вважаються позитивними, якщо  при імітації короткого замиканнязапалюються індикатори НЕСПРАВНІСТЬ, контакти 1 і 4 замкнені в роз'єднувачі СИГНАЛІЗАЦІЯ.

5.3 Контроль метрологічних характеристик

5.3.1 Перевірка похибки спрацьовування і наявності вихідних сигналів проводиться за допомогою ПГС №1, і ПГС №2 (див. ДОДАТОК Б).

При проведенні повірки необхідно виконати такі операції:

1)  при випробуванні сигналізаторів СКПА-01-А, СКПА-01-М, СКПА-01-С перевірити вихідне положення перемикача МЕРЕЖА. Перемикач повинен бути у виключенім положенні;

2)   включить сигналізатори в електричну мережу.

 При випробуванні сигналізаторів СКПА-01-А, СКПА-01-М, СКПА-01-С включить перемикач МЕРЕЖА. При цьому над ним повинні загорітися сигнальні  індикатори  зеленого  кольору   (один на  два канали),   а  також   на кожному  ДАВАЧУ.

 При включенні сигналізаторів СКПА-01-А-п, СКПА-01-М-п, СКПА-01-С-п в електричну мережу, повинен загорітися сигнальний індикатор (зеленого кольору) МЕРЕЖА на кришці ВБ,  а також на кожномуДАВАЧУ.

 В обох випадках у момент включення (якщо ДАВАЧ не прогріється) на короткий час можуть загорітися сигнальні індикатори червоного кольору ГАЗна ВБ,  а також на кожномуДАВАЧУ. Включить секундомір;

3) прогріти сигналізатори протягом 30 хв;

4)  при випробуванні сигналізаторів СКПА-01-А, СКПА-01-М, СКПА-01-С, нажати кнопку СКИДвключенихканалів.   При цьому сигнальні індикатори червоного кольору гаснуть;

5) зібрати схему повірки відповідно до ДОДАТКУ В; встановити ДАВАЧ ''І”-го каналу в Пристрій для повірки, наповнений ПГС №1 (для ДАВАЧа аміаку – термоізольована (при температурі (20±1)°С) ємність 0,2 дм3, наповнена водоно-аміачним розчином так, щоб  він перебував на  відстані не  більше 5 мм от поверхні розчину й не торкався поверхні рідини.  

 для ДАВАЧА метану -  насадка на ДАВАЧ, через який продувається ПГС метан-повітря з витратою (0,3±0,1) дм3/хв;

для ДАВАЧА спирту -  генератор спирту або термостатована (при температурі (26±1) оC) ємність (0,2 дм3);в останньому випадкуДАВАЧ  установить так, щоб він перебував на відстані не більше 5 мм от поверхні розчину й не торкався поверхні рідини.  

Примітка. Якщо для повірки використовуються генератори ПГС, приготування та подача ПГС здійснюється відповідно до експлуатаційної документації генераторів.

6) витримати ДАВАЧ у пристрої протягом 1 хв, контролюючи приладом комбінованим появу сигналів відключення працюючої установки й вмикання аварійної вентиляції й сигналізації:

при випробуванні сигналізаторів СКПА-01-А, СКПА-01-М, СКПА-01-С - замикання контактів 2 і 3  у  роз'єднувачах ВИКОН. ПРИСТРІЙ. на задній панелі ВБ;

 при випробуванні сигналізаторів СКПА-01-А-п, СКПА-01-М-п, СКПА-01-С-п - замикання контактів 11і 12на клемнику XS4

в обох випадках контролювати світіння  індикатора ГАЗ на передній панелі ВБ   відповідного каналу, а  також   на кожному  ДАВАЧУ.

 

ДОДАТОК А

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ МЕТРОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛІЗАТОРІВ ПАРІВ І ГАЗІВ СКПА-01

Сигналізатори призначені для безперервного контролю об'ємної частки аміаку, метану та спирту в повітрі та видачі сигналів для вмикання сигналізації і керування зовнішніми установками (відключення подачі газу, компресора, вмикання вентиляції і т.п.) при перевищенні встановленого значення об'ємної частки аміаку, метану або спирту.

Сигналізатори можуть застосовуватися для контролю загазованості у промислових і комунальних приміщеннях, де використовується аміак, природний газ або спирт.

Допускається експлуатація датчиків у приміщеннях, що відповідають вимогам класу В-1 а; В-1 б за ПУЗ.

2. Сигналізатори видають загальні по всіх каналах вихідні сигнали на сухі контакти реле при досягненні сигнальної об'ємної частки аміаку, метану або спирту в повітрі, вмикають світлову індикацію на ДАВАЧУ і на вторинному блоці ВБ відповідного каналу.

Сигналізатори мають світлову індикацію: несправності (обрив, коротке замикання лінії, датчика) і включення каналів (одна світлова індикація на кожні два канали).

3. Номінальні пороги спрацювання сигналізації, границі допустимої основної абсолютної похибки (Dо) і границі допустимої абсолютної похибки сигналізаторів в умовах впливу крайніх значень робочих температур експлуатації (Dt) наведені у табл. АІ.  

  4. Час спрацювання сигналізації — не більш 9 с.

 

Таблиця А1

 Виконання

 

  Контрольований газ

  Номінальний поріг   спрацювання сигналізації,

Dо

Dt

СКПА-01-А

СКПА-01-А-п

Аміак

 

0,21 %

 

  ± 0,11 %

 

  ±0,165%

СКПА-01-М

СКПА-01-М-п

Метан

 

1,0%

 

  ± 0,5 %

 

  ± 0,75%

 

СКПА-01-С СКПА-01-С-п

Спирт

0,36%

  ± 0,18 %

 

  ± 0,27 %

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ДОДАТОК Б

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПГС, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОВІРКИ СИГНАЛІЗАТОРІВ ПАРІВ І ГАЗІВ СКПА-01

 

Виконання сигналізатора

 

  Найменування документу

Номер ПГС, склад ПГС, номінальна об'ємна частка контрольованого газу, % (% НКГР)

 

 

  СКПА- 01-А

  СКПА- 01-А-п

 

Методика приготування повірочних газових сумішей аміаку з повітрям

 

ПГС №1 -об'ємна частка аміаку в повітрі -  0,11 %;

ПГС №2 - об'ємна частка аміаку в повітрі -  0,32 %;

ПГС №3 - об'ємна частка аміаку в повітрі -  0,375 %;

 

 

  СКПА-01-М

  СКПА- 01-М-п 

3904-87

ТУ 50.12. України 001-92

ПГС №1- об'ємна частка метану в повітрі - 0,5% (10 % НКГР)

3906-87 ТУ 50.12. України 001-92

ПГС №2 - об'ємна частка метану       в повітрі - 1,5% (30 % НКГР)

3906-87 ТУ 50.12. України 001-92

ПГС №3 - об'ємна частка метану       в повітрі - 1,75% (35 % НКГР)

 

  СКПА-01-С

  СКПА- 01-С-п

 

Методика приготування повірочних водно-спиртових розчинів

 

ПГС №1- об'ємна частка спирту в повітрі – 0,18%

ПГС №2 - об'ємна частка спирту     в повітрі –  0,54%

ПГС №3 - об'ємна частка спирту     в повітрі –  0,63%

 

  

 

ДОДАТОК В

 

СХЕМА КОНТРОЛЮ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛІЗАТОРІВ ПАРІВ І ГАЗІВ СКПА-01


MU-cxem.

1- ВБ

2- ДАВАЧИ

3- пристрій  повірочний;

4- штуцер;

5- ротаметр;

6- редуктор газовий;

7- балон с ПГС

8- АЧЭ

9-  прилад комбінований

Приміткапоз. 4-6 застосовуються тільки під час повірки сигналізаторів СКПА-01-М, СКПА-01-М-п.

 

 

 

 

ПП  "АНАЛІЗЕР"

 е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.analyzer.com.ua 

 

 

 Тел.:+38 (0312) 44-91-90

Факс: +38 (0312) 61-68-41

Моб.: 050 317 87 18

094 918 91 90