Напишіть нам повідомлення!

Газосигналізатори

Газоаналізатори

Периферійні прилади

Каталог продукції

Керівництво ГСБ-01-3 з живленням від батареї

 

Керівництво з експлуатації ГСБ-01-3 з живленням від батареї

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 При купівлі газосигналізатора побутового ГСБ-01-3 (надалі - газосигналізатор) вимагайте перевірки у Вашій присутності справності і комплектності газосигналізатора.  Перед початком експлуатації уважно ознайомтеся з дійсним керівництвом з експлуатації і виконуйте його рекомендації.

1.2  Газосигналізатор призначений для неперервного контролю небезпечної, надалі сигнальної, концентрації оксиду вуглецю(надалі - чадного газу) у повітрі приміщень, де встановлені котли, що працюють на твердому, рідкому і газовому паливі, в побутових, виробничих приміщеннях які не відносяться до вибухонебезпечних, відповідно до “Технічних вимог та правил щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу в повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд” К., Держбуд.  1998., також згідно ЕN 50291-1  у житлових автопричепах, гаражах, закритих паркуваннях. Дані об'єкти можуть оснащуватися газосигналізаторами відповідно до вимог СНіП 2.08.02-89 «Громадські будинки і споруди»,  ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”, ДБН В.2.2-15-2005  “Газопостачання”, ДСТУ Б В.2.5-33:2007   «Поквартирне   теплопостачання  житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами».

1.3  На газосигналізатори побутові діють стандарти EN 50291-1 «Електричне обладнання для виявлення окису вуглецю в побутових приміщеннях - Частина 1: Методи випробувань і вимоги».

1.4   Режим роботи газосигналізатора - неперервний.

1.5  Газосигналізаторпризначенийдля роботи в таких умовах експлуатації:

температура навколишнього середовища від 1 до 40 ºС; відносна вологість повітря до 80 %; атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа; вміст корозійно-активних і токсичних компонентів в контрольованому повітрі  - у межах санітарних норм;  напруга живлення 3V; електричні та магнітні поля відсутні, крім магнітного поля Землі.

 

2.  ТЕХНІЧНІ ДАНІ

2.1. Газосигналізатор видає переривчасті світловий і звуковий сигнали при виникненні в місці його встановлення сигнальної концентрації оксиду вуглецю (чадного газу).

2.2.    Номінальне значення першого порогу спрацювання сигналізації, об’ємна частка оксиду вуглецю (чадного газу) у повітрі,   –  0,005%.

2.3.    При збільшенні концентрації оксиду вуглецю (чадного газу)  у повітрі, спрацьовують другий та третій пороги спрацювання. Газосигналізатор працює в режимі визначення дози (акумулятивний метод вимірювання)  – вимірює концентрацію Х* час.

2.4.    Границі допустимої абсолютної похибки в умовах експлуатації газосигналізатора, об’ємна частка оксиду вуглецю  (чадного газу)в повітрі,   –  +0,0025% .

2.5.  Час прогріву газосигналізатора - не більше 10 хв.

2.6. Час спрацювання сигналізації відповідно до EN 50291-1, що вимагає встановлення трьох порогів спрацьовування, які залежать як від концентрації, так і від часу наведені у Таблиці 1.

Табл.1

Концентрація СО,   об’ємна частка, %

Без сигналізації до спрацьовування, хв

Спрацьовування     з сигналізацією     не пізніше, хв

0,003

120

-

0,005

60

90

0,01

10

40

0,03

-

3

2.7. Час неперервної роботи газосигналізатора від автономного джерела живлення - не менше 6 місяців.

2.8  Живлення газосигналізатору відбувається від двох пальчикових, лужних  (алкалинових)  батарей  типу  розміром “АА” напругою 1,5V (при необхідності збільшення часу неперервної роботи газосигналізатора живлення може бути від одної батареї типу Li-MnO2 напругою 3V, ємністю 1800 mAh).

2.9.     Рівень звукового тиску звукового сигналу - не менше 60 дб.

2.10. Споживана потужність - не більше  0,3 мВт

2.11. Габаритні розміри  -  110*120*65 мм.

2.12. Маса - не більше 300 г.

2.13.  Повний термін служби газосигналізатора 8 років.

2.14. Вміст дорогоцінних металів в одному газосигналізаторі: золота - 0,002 г; срібла - 0,06 г.

 

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ                  

3.1  Комплект поставки газосигналізатора повинний відповідати табл. 1.               

Таблиця 1   

 Найменування та умовне позначення

 Кількість

 Примітка

 Газосигналізатор побутовий ГСБ–01–3  АЭЗА  413419.004-002

  1 шт.

 

 Керівництво з експлуатації АЭЗА 413419.004-3 КЕ

  1 прим.

 

 Інструкція. Газосигналізатори побутові ГСБ-01.  Методика повірки  331-12-02

  1 прим.

 Поставляється по окремому  замовленню

 Пристосування повірочне АЭЗА 305636.050

  1 прим.

 Поставляється по окремому  замовленню

 Пакування АЭЗА 305633.035

  1 шт.

 

 

4  ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ  І  ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

4.1. По способу захисту від ураження електричним струмом газосигналізатор відноситься до класу ІІІ по ДСТУ 3135.0-95.

4.2. Ступінь захисту, забезпечується оболонкою, ІР20 по ГОСТ 14254-96.

4.3. Категорично забороняється  експлуатувати газосигналізатор з  розкритим корпусом для запобігання виходу з ладу.

4.4. При   видачі  газосигналізатором    переривчастого  світлового і звукового сигналів необхідно закрити крани подачі газу до газових апаратів, відчинити вікна, двері і провітрити помешкання.

УВАГА!   Оксид вуглецю (чадний газ) є дуже токсичною речовиною без запаху, кольору і смаку. При великих концентраціях оксиду вуглецю  (чадного газу)  і тривалому перебуванні в  його присутності може наступити смерть. Тому при видачі  газосигналізатором світлового і звукового сигналів загазованості знаходитись в цьому приміщенні не можна.

Сигналізація припиняється тільки після зникнення сигнальної концентрації оксиду вуглецю (чадного газу).

Для ліквідації наслідків неправильної експлуатації газових апаратів необхідно терміново  викликати аварійну  службу газового господарства,  комунальні служби для перевірки наявності тяги і прочищення димоходів.

Примітка     Газосигналізатор може видавати сигнали при наявності в приміщенні диму, парів речовин, що клеять,  розчинників, фарби, змащення, масла.

 

5   ПРИНЦИП РОБОТИ І КОНСТРУКЦІЯ ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРА

Газосигналізатор виконаний у пластмасовому корпусі (поз. 1 Рис.1)., у якому розміщена плата (поз. 2 Рис.1).  з чутливим елементом (електрохімічний сенсора Nap 508) і електрорадіоелементами.

У  корпусі  газосигналізатора  є  прорізи (поз. 10  Рис.1).  для   доступу   контрольованого повітря до електрохімічного сенсора (поз. 6  Рис.1). При появі сигнальної концентрації оксиду вуглецю (чадного газу) в приміщенні, виникає електричний струм електрохімічного елемента, сигнал з датчика через підсилювач поступає на вхід АЦП мікроконтролера. Мікроконтролер обробляє сигнал, при перевищені порогового рівня, видає сигнал на світлову (переривчасте світіння індикатора поз.3 Рис.1 червоним кольором) та звукову індикацію (переривчастого подача  звукового сигналу).

У разі увімкнення газосигналізатора, він перебуває в стані початкового прогрівання до його виходу на робочий режим (до 10 хв). При увімкненні газосигналізатора періодично (один раз в секунду) спалахує зелений світлодіод (поз. 5 Рис.1).

Після прогрівання газосигналізатор  починає роботу в нормальному режимі (зелений світлодіод спалахує один раз в 20-30 секунд). Вимірювання концентрації газу відбуваються щосекунди, після циклу вимірювання, що триває 5-7 мс, мікроконтролер переходить в режим глибокого сну, що дозволяє суттєво знизити енергоспоживання.

Через схему контролю несправності проводиться періодична перевірка справності датчика.

При несправності датчика загоряється світловий індикатор несправності поз. 4 Рис.1 (постійне світіння жовтим кольором).

 

6.  ПІДГОТУВАННЯ І ПОРЯДОК РОБОТИ

6.1  Вийняти газосигналізатор з упаковки.

6.2 Встановити газосигналізатор на стіні за допомогою двох шурупів у місці найбільш ймовірної появи оксиду вуглецю (чадного газу), відповідно до Рис. 2. Для цього надіти  газосигналізатор скрізь отвори (поз.8 Рис. 1)   нашурупи (1 Рис. 2)  і закріпити газосигналізатор.

6.3 Газосигналізатор має встановлюватись і пломбуватись (шуруп 9  Рис.1)  при випуску з виробництва.

6.4 Зняти кришку з батарейного відсіку (поз. 7 Рис.1) газосигналізатора (поз. 1 Рис.1), вставити в батарейний відсік (дві пальчикові, лужні  (алкалинові)  батареї типу розміром “AA” напругою 1,5V.

У В А Г А !     Дотримуйтесь полярності при послідовному з'єднанні  батарей.  Недотримання полярності призводить до виходу з ладу газосигналізатора.

Під час установи газосигналізатора, при різкій зміні положення, на короткий період може спалахнути жовтий індикатор (короткі спалахи з видачею звукового сигналу)

6.5 Періодичні спалахи зеленого сигнального індикатора (поз. 5 Рис.1),  свідчить про наявність напруги живлення     газосигналізатора, і, при цьому допускається       поява   світлової        (переривчасте     світіння  червоного сигнального індикатора (поз. 3 Рис.1) про те, що він прогрівається.  Через 10 хв. прогріву газосигналізатор готовий до роботи.

6.6 Світіння жовтого сигнального індикатора (один раз в секунду)  (поз. 4  Рис.1) свідчить про вихід з ладу електрохімічного сенсора.

6.7 Короткі спалахи (один раз в 2 секунди) жовтого сигнального індикатора (поз. 4  Рис.1) свідчить про розряд батареї живлення.

 

             ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР ГСБ-01-3


gcb_01_3_batareya

   1

   газосигналізатор

6

електрохімічний сенсор

   2

   плата

7

батарейний відсік

   3

   светодиод СО

8

отвори для кріплення

   4

   светодиод НЕСПРАВНІСТЬ

9

шуруп кріплення кришки

   5

   светодиод МЕРЕЖА

10

прорізи

     

 

 

Рис.1

 

СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРА ПОБУТОВОГО ГСБ-01-3

ustanovka_gcb_01_3

 

                                                     Рис.2

 

 

ПП  "АНАЛІЗЕР"

 е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.analyzer.com.ua 

 

 

 Тел.:+38 (0312) 44-91-90

Факс: +38 (0312) 61-68-41

Моб.: 050 317 87 18

094 918 91 90