Напишіть нам повідомлення!

Газосигналізатори

Газоаналізатори

Периферійні прилади

Каталог продукції

Методика повірки ГСБ-01

 

MU_gcb

  

Ця інструкція поширюється на газосигналізатори побутові ГСБ-01 ТУ У 33.2-13594277-001:2002 (далі - газосигналізатори) і встановлює методику їх первинної та періодичної повірки.

 

Газосигналізатори підлягають повірці при випуску з виробництва, в експлуатації та після ремонту.

Міжповірочний інтервал – не більше одного року.

Призначення, галузь застосування та метрологічні характеристики газосигналізаторів наведені у додатку А.

 

 1 ОПЕРАЦІЇ ПОВІРКИ

 1.1 При проведенні повірки повинні бути виконані операції, зазначені у табл.1.

 Таблиця 1

  Найменування операції

  Номер пункту інструкції

  1 Зовнішній огляд

5.1.1

  2 Опробування

 

  2.1 Перевірка електричного опору ізоляції

5.2.1

  2.2 Перевірка функціонування

5.2.2

  3 Контроль метрологічних характеристик

 

  3.1 Контроль основної похибки

5.3.1

  3.2 Перевірка часу спрацювання сигналізації

5.3.2

Примітка. Випробування на відповідність газосигналізаторів вимогам  2.1  для  виконань ГСБ-01-2-А; ГСБ-01-3-А; ГСБ-01-4-А не проводяться.

1.2 За негативних результатів будь-якої з операцій повірки подальша повірка припиняється, газосигналізатор бракується.

 

 2 ЗАСОБИ ПОВІРКИ

 2.1 При проведенні повірки повинні бути застосовані засоби повірки, зазначені у табл. 2.

Таблиця 2

  Номер пункту      інструкції

 

  Найменування робочого еталону і допоміжного засобу, документ, що  регламентує технічні вимоги до засобу, метрологічні (основні технічні)      характеристики

  5.2.1

  Мегомметр М 4100/3 Кл. 1, ТУ 25-04.2131-78, випробувальна напруга 500 В

  5.3.1, 5.3.2

 

  Стандартні зразки складу - повірочні метану і чадного газу з повітрям ТУ 50.12.України 001-92. Характеристики ПГС наведені у додатку Б

  5.3.1, 5.3.2

 

  Барометр метеорологічний БАММ-1, ТУ 25-11.1513-79, діапазон вимірювань   від 80 до 106 кПа

  5.3.1,5.3.2

  Термометр ТЛ-4 4-Б2, діапазон вимірювань від 0 до 55 °С

  5.3.1, 5.3.2

  Ротаметр РМ-А-0.063Г УЗ ТУ 25-02.070213-82

  5.3.1

  Прилад комбінований Ц4353 ТУ 25-04-3303-77; кл. 2,5

  5.3.1

  Прилад приймально-контрольний  «АРТОН-04П» ТУ У 31.6-30150047-005:2005    Номінальна вихідна напруга    12 В.

  5.3.1, 5.3.2

  Секундомір СДСпр-1 ГОСТ 5072-79, кл.0

  5.3.1, 5.3.2

  Редуктор газовий ДКП-1-65 ГОСТ 13861-80Е

  5.3.1, 5.3.2

  Пристрій повірочний (постачається за окремим замовленням)

  5.3.1, 5.3.2

  Трубка ПХВ-10х2,5 ТУ 6-01-1196-76, довжина 2 м

Примітка.  Дозволяється застосування інших засобів повірки, які забезпечують виконання повірки з необхідною точністю.

 

3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

 3.1 При проведенні повірки повинні виконуватись вимоги безпеки, зазначені в експлуатаційній документації газосигналізатора та засобів повірки.

3.2 При проведенні повірки повинні виконуватись чинні "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" та "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

3.3 При використанні балонів зі стисненими газами повинні виконуватись чинні "Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском".

3.4 Приміщення, у якому проводиться повірка, повинно бути обладнане приточно-витяжною вентиляцією. Скидати ПГС у приміщення не дозволяється.

 

 4 УМОВИ ПОВІРКИ І ПІДГОТОВКА ДО НЕЇ

 4.1. Операції повірки повинні виконуватися в таких умовах:

температура навколишнього середовища від 15°С до 25 °С;

відносна вологість повітря до 80 %;

атмосферний тиск від 84 кПа до 106,7 кПа

напруга живлення змінного струму від 187 В до 242;

частота живлення змінного струму (50 ±1) Гц;

вміст агресивних та токсичних компонентів у повітрі - в межах санітарних норм.

4.2  Перед проведенням повірки повинні бути виконані такі підготовчі роботи:

4.2.1 Газосигналізатор, балони з ПГС і засоби повірки повинні бути витримані в приміщенні, де проводиться повірка, до вирівнювання їхньої температури з температурою приміщення.

4.2.2 Газосигналізатор та засоби повірки повинні бути підготовлені до роботи відповідно до експлуатаційної документації.

4.2.3 При проведенні повірки необхідно додатково користуватися експлуатаційною документацією на газосигналізатор та засоби повірки.

4.2.4 Засоби вимірювальної техніки, які використовуються під час повірки, повинні бути повірені або атестовані у встановленому порядку.

 

5 ПРОВЕДЕННЯ ПОВІРКИ

 5.1  Зовнішній огляд.

5.1.1 При проведенні зовнішнього огляду необхідно переконатися у відповідності комплектності газосигналізатора експлуатаційній документації (перевіряється при випуску з виробництва), чіткості маркування та відсутності механічних пошкоджень, які впливають на функціонування газосигналізатора.

5.2  Опробування

5.2.1 Перевірка електричного опору ізоляції проводиться таким чином:

газосигналізатор щільно обгорнути металевою фольгою;

підключити мегомметр між фольгою і з'єднаними перемичкою кінцями вилки підключення живлення (220 В).

Результати операції повірки вважаються позитивними, якщо через 1 хв після прикладання випробувальної напруги електричний опір ізоляції становить не менше 40 МОм.

5.2.2 Перевірка функціонування газосигналізатора проводиться таким чином:

увімкнути газосигналізатор у мережу живлення (ГСБ-01-1;  ГСБ-01-2;   ГСБ-01-3;      ГСБ-01-4;   ГСБ-01-5; ГСБ-01-6) або підключити  до блока живлення 12В (ГСБ-01-2-А;  ГСБ-01-3-А; ГСБ-01-4-А). При цьому повинен світитися зелений індикатор напруги в мережі (для ГСБ-01-1;  ГСБ-01-2;   ГСБ-01-3;  ГСБ-01-4; ГСБ-01-5; ГСБ-01-6) або миготливе світіння червоного  індикатора (для виконання газосигналізаторів ГСБ-01-2-А;  ГСБ-01-3-А; ГСБ-01-4-А). Допускається короткочасна видача звукового та світлового (червоного кольору) аварійного сигналу.

Результати операції повірки вважаються позитивними, якщо  не пізніше ніж через  5 хв після вмикання видача звукового сигналу припиняється, а світловий індикатор червоного кольору не світиться.

5.3 Контроль метрологічних характеристик

5.3.1 Контроль основної похибки проводиться таким чином:

зібрати схему контролю метрологічних характеристик газосигналізатора згідно з додатком В;

зняти кришку з  газосигналізатора  чи  з виносних вимірювальних перетворювачів (далі – ДАВАЧІВ)для виконання газосигналізатора ГСБ-01-5,   ГСБ-01-6 і встановити на чутливий елемент пристрій повірочний;

увімкнути газосигналізатор в електричну мережу  (ГСБ-01-1;  ГСБ-01-2;   ГСБ-01-3;  ГСБ-01-4;   ГСБ-01-5; ГСБ-01-6) або підключити  до блока живлення 12В (ГСБ-01-2-А;  ГСБ-01-3-А; ГСБ-01-4-А)  і прогріти його протягом 30 хв;

за допомогою приладу комбінованого перевірити в клемнику ХР7(3) стан контактів у режимі вимірювання опору. Контакти 1,2 повинні бути нормально розімкнуті, а контакти 2,3 - нормально замкнуті;

подати на чутливий елемент газосигналізатора через пристрій повірочний послідовно ПГС №1 та ПГС №2 протягом 2 хв. кожну з витратою (0,03 ±0,01) м3/год.

Результати операції повірки вважаються позитивними, якщо при подаванні ПГС №1 світлова і звукова сигналізація не спрацьовує, а при подаванні ПГС №2 сигналізація спрацьовує, контакти 1,2 та 2,3 вихідного реле перемикаються.

Примітки: 1) При випробуванні газосигналізатора ГСБ-01-4, ГСБ-01-4-А, ГСБ-01-6 повинен загорятися    світловий    індикатор  «СО» чи «СН4», відповідно до ПГС, що подається.

               2) При випробуванні газосигналізатора ГСБ-01-5, ГСБ-01-6   (з виносними ДАВАЧАМИ)  провести перевірку для кожного    каналу індивідуально. А на корпусі центрального блоку (далі – ЦБ) повинний загорятися світловий індикатор  «СН4» відповідного каналу.

5.3.2 Перевірка часу спрацювання сигналізації проводиться таким чином:

зняти кришку з   газосигналізатора ( чи  з ДАВАЧІВ для виконання газосигналізатора ГСБ-01-5 і ГСБ-01-6  з виносними  давачами);

продути лінію пристрою повірочного сумішшю ПГС №2 протягом 1 хв;

встановити на чутливий елемент пристрій повірочний, через який подається ПГС і одночасно ввімкнути секундомір;

зафіксувати покази секундоміру в момент спрацювання сигналізації.

Результати операції повірки вважаються позитивними, якщо час спрацювання сигналізації не перевищує 120 с.

Примітка: 1) При випробуванні газосигналізатора ГСБ-01-5, ГСБ-01-6  (з виносними ДАВАЧАМИ)  провести перевірку для кожного    каналу індивідуально.

 

6. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОВІРКИ 

6.1 Позитивні результати повірки оформлюються свідоцтвом про повірку встановленої форми, підписом повірника в керівництві з експлуатації, що завірена відбитком повірчого тавра, та відбитком тавра на пломбі в місці, передбаченому кресленнями і зазначеному в експлуатаційній документації.

6.2 За негативних результатів повірки використання газосигналізатора забороняється, свідоцтво про повірку анулюється, тавро гаситься. Після ремонту газосигналізатор подається на повторну повірку.

  

Додаток А

 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ МЕТРОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРІВ ПОБУТОВИХ ГСБ-01

 1. Газосигналізатори побутові ГСБ-01  (далі за текстом – газосигналізатори) призначені для безперервного контролю об’ємної частки метану (ГСБ-01-1, ГСБ-01-2, ГСБ-01-2-А, ГСБ-01-4ГСБ-014-А, ГСБ-01-5ГСБ-01-6) та (або) оксиду вуглецю (ГСБ-01-3, ГСБ-01-3-А, ГСБ-01-4, ГСБ-01-4-А, ГСБ-01-6) і видачі світлової та звукової сигналізації, а також комутації зовнішніх електричних кіл при перевищенні встановлених значень об’ємної частки зазначених газів.

Газосигналізатори можуть застосовуватися для контролю вмісту газів у повітрі житлових, побутових, комунальних, виробничих та інших приміщень, що не належать до категорії вибухонебезпечних. 

2. Умовні позначення виконань газосигналізаторів,назва газу, об’ємна частка якого контролюється, номінальні значення порогів спрацювання сигналізації, і границі допустимої абсолютної похибки  наведені у табл. А1.

3. Час спрацювання сигналізацшї - не більше 120 с.

Таблиця А1

Умовне позначення виконання

Назва газу, об’ємна частка якого контролюється

Номінальний поріг спрацювання сигналізації,  %

Границі допустимої абсолютної похибки, %

 

  ГСБ-01-1

Метан

 

1,0

 

± 0,5

 

  ГСБ-01-2

  ГСБ-01-2-A

  ГСБ-01-5

 

Метан

 

 

0,5

 

 

± 0,25

 

  ГСБ-01-3

  ГСБ-01-3-A      

Оксид вуглецю

 

0,005

 

± 0,0025

 

  ГСБ-01-4

  ГСБ-01-4-A       

  ГСБ-01-6

Метан

Оксид вуглецю

0,5

0,005

± 0,25

± 0,0025

 

 

 

Додаток Б

 

 

Характеристики ПГС, що застосовуються для повірки газосигналізаторів 

Таблиця Б1

  ПГС для повірки газосигналізатора ГСБ-01-1

Компонентний

склад

№      

ПГС    

 

 ДСЗУ 021…

 (ПГС за ТУ У 24.1-  02568182-001:2005)

Номінальне

значення

об'ємної

частки

метану, %

Границі

допустимого

абсолютного відхилення, %

  Границі

  допустимої

  абсолютної

  похибки

  атестації, %

  СН4- повітря

1

205-02

(аналог ГСО 3904-87)

0,5

 

±0,06

 

±0,02

 

  СН4- повітря

2

208-02

(аналог  ГСО 3907-87)

1,5

 

±0,06

 

±0,04

 

  

 
Таблиця Б2
ПГС для повірки газосигналізаторів   ГСБ-01-2, ,  ГСБ-01-4,  ГСБ-01-5,  ГСБ-01-6,    ГСБ-01-2-A,   ГСБ-01-4-A (за метаном)

Компонентний

склад

 

№      

ПГС    

 

 ДСЗУ 021..

(ПГС за

ТУ У 24.1-02568182-001:2005)

 

Номінальне

значення

об'ємної

частки

метану, %

Границі

допустимого

абсолютного відхилення, %

Границі

допустимої

абсолютної

похибки

атестації, %

  СН4- повітря

1

205-02

(аналог  ГСО 3904-87)

0,25

 

±0,04

 

±0,02

 

  СН4- повітря

2

206-02

(аналог  ГСО 3905-88)

0,75

 

±0,06

 

±0,04

 

  

 
Таблиця Б3
ПГС для повірки газосигналізаторів ГСБ-01-3,  ГСБ-01-4, ГСБ-01-6 ГСБ-01-3-A, ГСБ-01-4-A  (за оксидом вуглецю)

 

Компонентний

склад

 

№      

ПГС    

 

 ДСЗУ 021…

(ПГС за

ТУ У 24.1-02568182-001:2005)

 

Номінальне

значення

об'ємної

частки оксиду вуглецю, %

Границі

допустимого

абсолютного відхилення, %

Границі

допустимої

абсолютної

похибки

атестації, %

  СО – повітря

 

1

144-02

(аналог  ГСО 3843-87)

  0,0025

± 0,0004

± 0,0002

  СО – повітря

 

2

148-02

(аналог  ГСО 3847-87)

0,0075

± 0,0007

± 0,0003

 

Примітка. Дозволяється застосовувати трійні газові суміші (СО-СН4-повітря), які забезпечують виконання повірки з необхідною точністю
 

 

 

 

 

 
Додаток В
 
 
СХЕМА КОНТРОЛЮ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРІВ
 

 

 

 

 

MU-cxem

  1- газосигналізатор ГСБ-01 (чи ЦБ для виконання газосигналізатора  ГСБ –01-5, ГСБ –01-6 з    виносними ДАВАЧАМИ);

  2- ДАВАЧИ (для виконання газосигналізатора  ГСБ –01-5, ГСБ –01-6 з виносними ДАВАЧАМИ);

  3- пристрій  повірочний;

  4- штуцер;

  5- ротаметр;

  6- редуктор газовий;

  7- балон с ПГС

  8- АЧЭ

  9- прилад комбінований

 

 

ПП  "АНАЛІЗЕР"

 е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.analyzer.com.ua 

 

 

 Тел.:+38 (0312) 44-91-90

Факс: +38 (0312) 61-68-41

Моб.: 050 317 87 18

094 918 91 90