Напишіть нам повідомлення!

Газосигналізатори

Газоаналізатори

Периферійні прилади

Каталог продукції

Сигналізатори аміаку СКПА-01-А, метну СКПА-01-М, спирту СКПА-01-С

 

Сигналізатори СКПА-01
Сигналізатори СКПА-01 Сигналізатори СКПА-01-п

 

 

 Призначення

 

 Назначение  (рус.)

Багатоканальний сигналізатор концентрації парів аміаку СКПА-01-АСКПА-01-А-п призначені для неперервного автоматичного контролю незалежними датчиками об’ємної долі аміаку в повітрі виробничих приміщень зі стаціонарним аміачним холодильним устаткуванням. Виносні датчики можуть встановлюватись в приміщеннях класу 1б згідно класифікації "Правил установлення електрообладнання ПУЕ".

Многоканальный сигнализатор концентрации паров аммиака СКПА-01-А, СКПА-01-А-п предназначены для непрерывного автоматического контроля независимыми датчиками объемной доли аммиака в воздухе производственных помещений со стационарным аммиачным холодильным оборудованием. Выносные датчики могут устанавливаться в помещениях класса 1б согласно классификации "Правил установки электрооборудования ПУЕ". 

Багатоканальні сигналізатори концентрації метану СКПА-01-МСКПА-01-М-п призначені для неперервного автоматичного контролю об’ємної долі метану в повітрі виробничих, комунальних приміщень зі стаціонарними газовими котлами або іншим обладнанням, в якому застосовується природний газ (метан) або інші горючі гази. Виносні датчики можуть встановлюватись в приміщеннях класу 1а згідно класифікації "Правил установлення електрообладнання ПУЕ".

 

 Многоканальные сигнализаторы концентрации метана СКПА-01-М, СКПА-01-М-п предназначены для непрерывного автоматического контроля объемной доли метана в воздухе производственных, коммунальных помещений со стационарными газовыми котлами или другим оборудованием, в котором применяется природный газ (метан) или другие горючие газы. Выносные датчики могут устанавливаться в помещениях класса 1а согласно классификации "Правил установки электрооборудования ПУЕ".

Багатоканальні сигналізатори концентрації спирту СКПА-01-ССКПА-01-С-п призначені для неперервного автоматичного контролю об’ємної долі парів етилового спирту в повітрі спиртосховищ та інших приміщень, де зберігається спирт. Виносні датчики можуть встановлюватись в приміщеннях класу 1а згідно класифікації "Правил установлення електрообладнання ПУЕ". 

Многоканальные сигнализаторы концентрации спирта СКПА-01-С, СКПА-01-С-п предназначены для непрерывного автоматического контроля объемной доли паров этилового спирта в воздухе спиртохранилищ и других помещений, где хранится спирт. Выносные датчики могут устанавливаться в помещениях класса 1а согласно классификации "Правил установки электрооборудования ПУЕ". 

 

Сигналізатори мають рівень вибухозахисту підвищена надійність проти вибуху за ГОСТ 12.2.020, що забезпечується видами  вибухозахисту “іскробезпечне електричне коло” за ГОСТ 22782.5.  (Свідоцтво про вибухозахищеність електрообладнання №2571. Дозвіл Держгірпромнагляду №1974.07.30-31.62.4).  

 Сигнализаторы имеют уровень взрывозащиты повышенная надежность против взрыва за ГОСТ 12.2.020, что обеспечивается видами  взрывозащиты “іскробезопасная  электрическая сетьг” за ГОСТ 22782.5.  (Свідоцтво про вибухозахищеність електрообладнання №2571. Дозвіл Держгірпромнагляду №1974.07.30-31.62.4).
 Контроль здійснюється шляхом фіксації зміни опору відповідного адсорбційного чутливого елемента (АЧЕ) під впливом зміни концентрації контрольованого газу.

 Контроль осуществляется путем фиксации изменения сопротивления соответствующего адсорбционного чувствительного элемента (АЧЕ) под влиянием изменения концентрации контролируемого газа. 

 Сигналізатори складаються з вторинного блока (ВБ) та незалежних датчиків (каналів). Вторинний блок представляє собою стандартний каркас, в якому знаходяться блоки обробки сигналів і живлення, на передню і задню панель якого винесені органи керування. Датчики з чутливими елементами приєднуються до вторинного блоку трьох або чотирьохжильним кабелем. При цьому довжина двожильного кабелю може досягати від 25 до 100 м.

 Сигнализаторы состоят из вторичного блока (ВБ) и независимых датчиков (каналов). Вторичный блок представляет собой стандартный каркас, в котором находятся блоки обработки сигналов и питания, на переднюю и заднюю панель которого вынесенные органы управления. Датчики с чувствительными элементами присоединяются к вторичному блоку трех или чотирьохжильним кабелем. При этом длина двужильного кабеля может достигать от 25 до 100м. 

Кількість незалежних датчиків (каналів), на вимогу замовника, може бути від 2 до 8. 

Количество независимых датчиков (каналов), по требованию заказчика, может быть от 2 до 8.

При перевищенні встановленого порогу спрацювання вмикається світлова індикація на датчику і на вторинному блоці відповідного каналу, видаються загальні по всіх каналах вихідні сигнали на сухі контакти реле для вмикання сигналізації і керування зовнішніми пристроями (відключення насосів, знеструмлення устаткування, вмикання аварійної вентиляції, сигналізації, управління електромагнітним клапаном, здатним блокувати подачу паливного газу тощо).  

При превышении установленного порога срабатывания включается световая индикация на датчике и на вторичном блоке соответствующего канала, выдаются общие по всем каналам исходные сигналы на сухие контакты реле для включения сигнализации и управления внешними устройствами (отключение насосов, обесточивание оборудования, включение аварийной вентиляции, сигнализации, управления электромагнитным клапаном, способным блокировать подачу топливного газа и т.п.).

  

Технічні характеристики

 

 

Параметр

 

Значення

 

СКПА-01-А

 

СКПА-01-А-п

 

СКПА-01-М

 

 СКПА-01-М-п

 

СКПА-01-С

 

СКПА-01-С-п

 

Номінальна напруга живлення

Номинальное напряжение питания

220 В, 50 Гц

 

Режим роботи

Режим работы

неперервний

 

Номінальне значення порогу спрацьовування сигналізації

Номинальное значение порога срабатывания сигнализации 

0,21 об. %

 аміаку

 

1,0 об. %

 метану

 

0,36 об. %

 спирту

 

Границі допустимої основної абсолютної похибки

Граница допустимой  основной абсолютной погрешности в условиях  эксплуатации  

± 0,11 об. %

 аміаку

 

± 0.5 об. %

 метану

 

± 0,18 об. %

 спирту

 

Час спрацьовування сигналізації

Время срабатывания сигнализации

не більше 9 с

 

Потужність споживання, не більше:

Потребляемая мощность, не больше:

 СКПА-01-А (для 4-х канального

 СКПА-01-А-п 

 

 

 

 40 В·А

 

8 В·А

Час прогріву

Время прогрева 

30 хв. 

Маркування вибухозахисту:

Маркировка взрывозащиты:

 ВБ

Датчик 

 

 

ExicIIA  у комплекті з СКПА-01

 2ExicIIAТ2  Х  у комплекті з СКПА-01 

Габаритні розміри, не більше:

Габаритные размеры, не больше:

 ВБ

 Датчик 

 

 

 

315х300х150 мм або  150х90х60;

 60х80х90 мм 

Маса, не більше:

Масса, не больше:

 ВБ

 Датчик 

 

 

5,0 кг або 0,45 кг;

 0,2 кг 

 

 

 

 

 

 

ПП  "АНАЛІЗЕР"

 е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.analyzer.com.ua 

 

 

 Тел.:+38 (0312) 44-91-90

Факс: +38 (0312) 61-68-41

Моб.: 050 317 87 18

094 918 91 90