Напишіть нам повідомлення!

Газосигналізатори

Газоаналізатори

Периферійні прилади

Каталог продукції

Газосигналізатор ГСБ-01-3 живлення від батареї

  живлення від батареї

 

Газосигналізатор побутовий ГСБ-01-3 призначений для неперервного автоматичного контролю небезпечної (сигнальної) концентрації окису вуглецю (чадного газу) в повітрі газифікованих виробничих, комунальних та побутових приміщень відповідно до “Технічних вимог та правил щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд”, затверджених Держкомбудом України в 1998 р. а також згідно ЄС ЕN 50291-1. Дані об'єкти також можуть оснащуватися газосигналізаторами СО відповідно до вимог СНіП 2.08.01-89 “Житлові будинки”, СНіП 2.08.02-89 “Громадські будинки і споруди”, ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”. 

ДСТУ Б В.2.5-33:2007   «Поквартирне   теплопостачання  житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами».

Газосигналізатори побутові відповідають стандарту ЄС EN 50291-1 «Електричне обладнання для виявлення окису вуглецю в побутових приміщеннях - Частина 1: Методи випробувань і вимоги».

Газосигнализатор бытовой ГСБ-01-3 предназначен для непрерывного автоматического контроля опасной (сигнальной) концентрации окиси углерода (угарного газа) в воздухе газифицированных производственных, коммунальных и бытовых помещений согласно “Технічних вимог та правил щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд” Держбуд.  1998 г. а также согласно ЄС ЕN 50291-1. Данные объекты также могут оснащиваться газосигнализаторами СО согласно требованиям   Снiп 2.08.01-89  “Житлові будинки”, Сніп 2.08.02-89 “Громадські будинки і споруди”,  ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”.

ДСТУ Б В.2.5-33:2007   «Поквартирне   теплопостачання  житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами».

Газосигнализаторы бытовые соответствуют стандарту ЄС EN 50291-1 «Електричне обладнання для виявлення окису вуглецю в побутових приміщеннях - Частина 1: Методи випробувань і вимоги».

 

 

Контроль здійснюється шляхом циклічного вимірювання концентрації чадного газу в оточуючому повітрі за   електрохімічного сенсора, керованого мікроконтролером. При досягненні сигнальної концентрації чадного газу (0,005 об. %) спрацьовує світлова та звукова сигналізація (загоряється червоний індикатор і включається аварійний акустичний сигнал). Сигналізація про наявність газу продовжується аж до зменшення його концентрації в контрольованому приміщенніі.

Контроль осуществляется путем циклического измерения концентрации угарного газа в окружающем воздухе с помощью  электрохимического сенсора, управляемого микроконтроллером. При достижении сигнальной концентрации угарного газа (0,005 об. %) срабатывает световая и звуковая сигнализация (загорается красный индикатор и включается аварийный звуковой сигнал). Сигнализация о наличии газа длится вплоть до уменьшения его концентрации   в контролируемом помещении.

Режим роботи газосигналізатора - неперервний. Живлення газосигналізатору відбувається від двох пальчикових, лужних  (сольових)  батарей  типу “АА” напругою 1,5V (при необхідності збільшення часу неперервної роботи газосигналізатора від одного року до 2-3 років, живлення може бути реалізовано  від одної батареї типу Li-MnO2напругою 3V, ємністю 1800 mAh). 

Наявна сигналізація розряду батарейки і необхідності її заміни.

 

Газосигналізатор захищає людей від отруєння чадним газом приміщеннях, де наявні джерела горіння (газові плити, колонки, котли, котли та грубки на твердому і рідкому паливі). Крім того газосигналізатор спрацьовує при виникненні пожежі на початковій стадії її розвитку (стадії тління горючого матеріалу). В цьому випадку з’являється дим. Основні компоненти диму – частинки твердого палива, які не згоріли, чадний газ і можливо пари води.  Концентрація чадного газу в диму дуже велика і це приводить до спрацювання газосигналізатора.

 

Живлення приладу від батарейки гарантує вашу безпеку від ураження електричним струмом, від пожежі внаслідок замикання електропроводки та підвищує його мобільність. Ви можете вільно його встановлювати в потрібному для вас на даний момент місці. Живлення від батарейок зменшує затрати на експлуатацію приладу. Так у випадку його живлення від мережі 220 В споживана потужність складе 6Вт. При неперервному режимі роботи на протязі 1 року це буде відповідати 52,5 кВат×год., або при теперішніх тарифах - 100 грн. На протязі 6 років – 600 грн, що відповідає вартості приладу. Вартість же батарейок 10 грн.

 

Режим работи газосигнализатора - непрерывный. Питание газосигнализатору осуществляеться  от двух пальчиковых, щелочных  (солевых)  батарей  типа “АА” напряжением 1,5V (при необходимости увеличения времени непрерывной работы газосигнализатора с одного года до 2-3 лет, питание может быть реализовано  от одной батареи типа Li-mno2напряжением 3V, емкостью 1800 mah).

Есть сигнализация разряда батарейки и необходимости ее замены.

 

Газосигнализатор защищает людей от отравления угарным газом помещениях, где имеющиеся источники горения (газовые плиты, колонки, котлы, котлы и печки на твердом и жидком топливе). Кроме того газосигнализатор срабатывает при возникновении пожара на начальной стадии ее развития (стадии тления горючего материала). В этом случае появляется дым. Основные компоненты дыма – частички твердого топлива, которые не сгорели, угарный газ и возможно пары воды.  Концентрация угарного газа в дыме очень большая и это приводит к срабатыванию газосигнализатора.                                                 

Питание прибора от батарейки гарантирует вашу безопасность от поражения электрическим током, от пожара вследствие замыкания электропроводки и повышает его мобильность. Вы можете свободно его устанавливать в нужном для вас на данный момент месте. Питание от батареек уменьшает затраты на эксплуатацию прибора. Так в случае его питания от сети 220 В потребляемая мощность составит 6Вт. При непрерывном режиме работы на протяжении 1 года это будет отвечать 52,5 кВат×год., или при настоящих тарифах - 100 грн. На протяжении 6 лет – 600 грн, что отвечает стоимости прибора. Стоимость же батареек 10 грн.

 

 

 Технічні характеристики

 

Параметр

Значення

Номінальна напруга живлення від батареї

Номинальное напряжение питания от батареии

3 B

Режим роботи

Режим работы

неперервний

Номінальне значення першого порогу спрацювання сигналізації, об’ємна частка оксиду вуглецю (чадного газу) у повітрі

Номинальное значение первого порога срабатывания сигнализации, объёмная доля окиси углерода (угарного газа) в воздухе

0,005 об. %

Границі допустимої основної абсолютної похибки в умовах експлуатаціі газосингалізатора, об’ємна частка чадного газу у повітрі

Границы допустимой абсолютной погрешности в условиях эксплуатации газосигнализатора, объёмная доля угарного газа в воздухе

± 0,0025 об. %

Час спрацьовування сигналізації, не більше 

Время срабатывания сигнализации, не больше

 60 с

Потужність споживання, не більше:

Потребляемая мощность, не больше

0,3 мВт

Діапазон робочих температур

Диапазон рабочих температур

від 1 до 40 °С

Відносна вологість

Относительная влажность

 до 80 %

Час прогріву, не більше:

Время прогрева, не больше

10 хв.

Час неперервної роботи від автономного джерела живлення,  не більше

Время непрерывной работы от автономного источника питания, не больше

 6 місяців

Габаритні розміри, не більше 

Габаритные размеры, не больше

120х110х65 мм

Маса, не більше

Масса, не больше

 200 г

Сигналізація тривоги

Сигнал тревоги

переривчасті світловий та звуковий сигнали 

 

 

ПП  "АНАЛІЗЕР"

 е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.analyzer.com.ua 

 

 

 Тел.:+38 (0312) 44-91-90

Факс: +38 (0312) 61-68-41

Моб.: 050 317 87 18

094 918 91 90