Напишіть нам повідомлення!

Газосигналізатори

Газоаналізатори

Периферійні прилади

Каталог продукції

Газосигналізатор ГСБ-01-5

 

звичайне виконання звичайне виконання

 

Газосигналізатор побутовий ГСБ-01-5 призначений для неперервного автоматичного контролю метану в повітрі газифікованих виробничих, комунальних та побутових приміщень відповідно до “Технічних вимог та правил щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд”, затверджених Держкомбудом України в 1998 р. Дані об'єкти можуть оснащуватися газосигналізаторами відповідно до вимог СНіП 2.08.01-89 “Житлові будинки”, СНіП 2.08.02-89 “Громадські будинки і споруди”, ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”.

Газосигнализатор бытовой ГСБ-01-5 предназначен для непрерывного автоматического контроля метана в воздухе газифицированных производственных, коммунальных и бытовых помещений согласно “Технічних вимог та правил щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд”, Держбуд. 1998 г. Данные объекты могут оснащиваться газосигнализаторами согласно требованиям Сніп 2.08.01-89 “ Житлові будинки”, Сніп 2.08.02-89  “Громадські будинки і споруди”, ДБН В.2.5-20-2001 “Газопосточання”.

 

 

Контроль здійснюється шляхом фіксації зміни опору адсорбційного чутливого елемента  під впливом зміни концентрації контрольованого газу.

Контроль осуществляется путем фиксации изменения сопротивления адсорбционного чувствительного элемента под влиянием изменения концентрации контролируемого газа.

Газосигналізатор ГСБ-01-5 є багатоблочним приладом, який складається з центрального блоку (далі – ЦБ) та одного або двох виносних вимірювальних перетворювачів (далі – ДАВАЧІ).

Газосигнализатор ГСБ-01-5 это многоблочный прибором, который состоит из центрального блока (далее – ЦБ) и одного или двух выносных измерительных преобразователей (далее – ДАТЧИКИ).

Газосигналізатори видають по всіх каналах переривчасті звуковий та світловий сигнали при виявленнені в місці його встановлення сигнальної концентрації метану.

Газосигнализатор выдаёт по всем каналам прерывистые звуковой и световой сигналы при возникновении в месте его установки сигнальной концентрации метана.

За вимогою замовника газосигналізатори виготовляються с різними вихідними сигналами.

По требованию заказчика газосигнализаторы изготовляются с разными выходными сигналами.

 

При вибухозахищеному виконанні виносні ДАВАЧИ допускається встановлювати у вибохонебезпечній зоні класу 2а.

При взрывозащищенном исполнении выносные ДАТЧИКИ допускается устанавливать во взрывоопасной зоне класса 2а.

 

 

 

Технічні характеристики
 

Параметр

Значення

Номінальна напруга живлення

Номинальное напряжение питания

~220 В, 50 Гц  

Режим роботи

Режим работы

неперервний

Потужність споживання

Потребляемая мощность

не більше 8 Вт

Діапазон робочих температур

Диапазон рабочих температур

від 1 до 40 °С

Відносна вологість

Относительная влажность

до 80 %

Час прогріву

Время прогрева

30 хв.

Частота вимірювань

Частота измерений

кожні 20 с

Номінальне значення порогу спрацьовування сигналізації

Номинальное значение порога срабатывания сигнализации

1,0 об. %

Границі допустимої основної абсолютної похибки в умовах експлуатаціі газосигналізатора

Границы допустимой основной абсолютной погрешности в условиях эксплуатации газосигнализатора

± 0,5 об. %

Час спрацьовування сигналізації

Время срабатывания сигнализации

не більше 60 с

Габаритні розміри:

Габаритные размеры:

            ЦБ

            ДАВАЧ

 

 

не більше 150х90х60 мм

не більше 80х80х90 мм

Маса:

Масса:

            ЦБ

            ДАВАЧ

 

 

не більше 0,45 кг

не більше 0,2 кг

 

 

 

 

ПП  "АНАЛІЗЕР"

 е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.analyzer.com.ua 

 

 

 Тел.:+38 (0312) 44-91-90

Факс: +38 (0312) 61-68-41

Моб.: 050 317 87 18

094 918 91 90