Напишіть нам повідомлення!

Газосигналізатори

Газоаналізатори

Периферійні прилади

Каталог продукції

Газосигналізатор ГСБ-01-3 живлення від батареї

  живлення від батареї

 

Газосигналізатор побутовий ГСБ-01-3 призначений для неперервного автоматичного контролю небезпечної (сигнальної) концентрації окису вуглецю (чадного газу) в повітрі газифікованих виробничих, комунальних та побутових приміщень відповідно до “Технічних вимог та правил щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд”, затверджених Держкомбудом України в 1998 р. а також згідно ЄС ЕN 50291-1. Дані об'єкти також можуть оснащуватися газосигналізаторами СО відповідно до вимог СНіП 2.08.01-89 “Житлові будинки”, СНіП 2.08.02-89 “Громадські будинки і споруди”, ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”. 

ДСТУ Б В.2.5-33:2007   «Поквартирне   теплопостачання  житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами».

Газосигналізатори побутові відповідають стандарту ЄС EN 50291-1 «Електричне обладнання для виявлення окису вуглецю в побутових приміщеннях - Частина 1: Методи випробувань і вимоги».

Газосигнализатор бытовой ГСБ-01-3 предназначен для непрерывного автоматического контроля опасной (сигнальной) концентрации окиси углерода (угарного газа) в воздухе газифицированных производственных, коммунальных и бытовых помещений согласно “Технічних вимог та правил щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд” Держбуд.  1998 г. а также согласно ЄС ЕN 50291-1. Данные объекты также могут оснащиваться газосигнализаторами СО согласно требованиям   Снiп 2.08.01-89  “Житлові будинки”, Сніп 2.08.02-89 “Громадські будинки і споруди”,  ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”.

ДСТУ Б В.2.5-33:2007   «Поквартирне   теплопостачання  житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами».

Газосигнализаторы бытовые соответствуют стандарту ЄС EN 50291-1 «Електричне обладнання для виявлення окису вуглецю в побутових приміщеннях - Частина 1: Методи випробувань і вимоги».

 

Детальніше...

Газосигналізатори побутові з тепловим каналом ГСБ-01-2-А, ГСБ-01-3-А, ГСБ-01-4-А

 

images/GCB-A%2012v.JPG 

 Гасигналізатори побутові  газові з тепловим каналом є приладами подвійного призначення:

 

Гасигналізатори бытовые  газовые с тепловым каналом являются приборами  двойного назначения:
 ▪ для неперервного автоматичного контролю небезпечної, концентрації метану та оксиду вуглецю(чадного газу) у повітрі газифікованих побутових, комунальних і виробничих приміщень, які не відносяться до вибухонебезпечних, відповідно до “Технічних вимог та правил щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу в повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд” К., Держбуд.  1998,  ДСТУ EN 50194 «Сигналізатори горючих газів для житлових споруд електричні. Методи випробування»,   EN 50291-1 «Appareils électriques pour la detection de monoxyde de carbone dans les locaux à usage domestique - Partie 1»,    EN 50291-2 «Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises – Part 2»,  ДСТУ EN-5:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові.

    ▪ для нерерывного автоматического контроля опасной концентрации метана и оксида углерода (угарного газа) в воздухе газифицируемых бытовых, комунальных и призводственных помещений, которые не относятся к взрывоопасным, в соответствии с "Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу в повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд” К., Держбуд.  1998,  ДСТУ EN 50194 " Сигналізатори горючих газів для житлових споруд електричні. Методи випробування ", EN 50291-1 «Appareils électriques pour la detection de monoxyde de carbone dans les locaux à usage domestique - Partie 1»,    EN 50291-2 «Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises – Part 2»,  ДСТУ EN-5:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові. 

 

   ▪ для захисту об’єктів від пожеж шляхом аналізу газоповітряного середовища на предмет збільшеної понад припустимі межі концентрації метану та оксиду вуглецю, температури, видачі світлових повідомлень і сигналів про пожежу або несправність у зовнішні ланцюги.   ▪ для защиты объектов от пожаров путем анализа окружающего воздуха на предмет увеличенной сверхдопустимый  пределов концентрации метана и оксида углерода, температуры, выдачи световых сообщений и сигналов о пожаре или неисправности во внешней цепи.

 

Детальніше...

Газосигналізатори ГСБ-01-1 та ГСБ-01-2 з індикацією несправності

 

images/gazosignalizatoru/gsb-01-10-01-2neisp/gsb Виконання газосигналізатора ГСБ-01-2 на основі китайської комплектаці

 

Газосигналізатори побутові ГСБ-01-1 та ГСБ-01-2 призначені для неперервного автоматичного контролю до вибухонебезпечної (сигнальної) концентрації природного паливного газу в повітрі газифікованих виробничих, комунальних та побутових приміщень відповідно до “Технічних вимог та правил щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд”, затверджених Держкомбудом України в 1998 р. Дані об'єкти можуть оснащуватися газосигналізаторами відповідно до вимог СНіП 2.08.01-89 “Житлові будинки”, СНіП 2.08.02-89 “Громадські будинки і споруди”, ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”. 

Газосигнализаторы бытовые ГСБ-01-1 и ГСБ-01-2 предназначены  для непрерывного автоматического контроля взрывоопасной (сигнальной) концентрации природного топливного газу в воздухе газифицированных производственных, коммунальных и бытовых помещений согласно “Технічних вимог та правил щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд”, утвержденных Держкомбудом Украины в 1998 г. Данные объекты могут оснащиваться газосигнализаторами согласно требованиям Снiп 2.08.01-89  Житлові будинки”, Сніп 2.08.02-89 “Громадські будинки і споруди”,  ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”.

 

Детальніше...

Газосигналізатори ГСБ-01-1 та ГСБ-01-2 з резервним джерелом живленням

 

Газосигналізатори побутові ГСБ-01-1 та ГСБ-01-2 призначені для неперервного автоматичного контролю до вибухонебезпечної (сигнальної) концентрації природного паливного газу в повітрі газифікованих виробничих, комунальних та побутових приміщень відповідно до “Технічних вимог та правил щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд”, затверджених Держкомбудом України в 1998 р. Дані об'єкти можуть оснащуватися газосигналізаторами відповідно до вимог СНіП 2.08.01-89 “Житлові будинки”, СНіП 2.08.02-89 “Громадські будинки і споруди”, ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”.

Газосигнализаторы бытовые ГСБ-01-1 и ГСБ-01-2 предназначены для непрерывного автоматического контроля взрывоопасной (сигнальной) концентрации природного топливного газа в воздухе газифицированных производственных, коммунальных и бытовых помещений согласно “Технічних вимог та правил щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд”, Держбуд. 1998 г. Данные объекты могут оснащиваться газосигнализаторами согласно требованиям Сніп 2.08.01-89 “ Житлові будинки”, Сніп 2.08.02-89  “Громадські будинки і споруди”, ДБН В.2.5-20-2001 “Газопосточання”.

 

Детальніше...

Газосигналізатор ГСБ-01-3

 

живлення від мережи  

 

Газосигналізатор побутовий ГСБ-01-3 призначений для неперервного автоматичного контролю небезпечної (сигнальної) концентрації окису   вуглецю (чадного газу) в повітрі газифікованих виробничих, комунальних та побутових приміщень відповідно до “Технічних вимог та правил щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд”, затверджених Держкомбудом України в 1998 р. також згідно ЕN 50291-1  у житлових автопричепах, гаражах, закритих паркуваннях. Дані об'єкти можуть оснащуватися газосигналізаторами відповідно до вимог СНіП 2.08.01-89 “Житлові будинки”, СНіП 2.08.02-89 “Громадські будинки і споруди”,             ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання” Газосигнализатор бытовой ГСБ-01-3 предназначен для непрерывного автоматического контроля опасной (сигнальной) концентрации окиси углерода (угарного газа) в воздухе газифицированных производственных, коммунальных и бытовых помещений согласно “Технічних вимог та правил щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд” Держбуд.  1998 г. также согласно ЕN 50291-1  в жилых автоприцепах, гаражах, закрытых парковках. Данные объекты могут оснащиваться газосигнализаторами согласно требованиям   Снiп 2.08.01-89  “Житлові будинки”, Сніп 2.08.02-89 “Громадські будинки і споруди”,  ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”. 

 

Детальніше...

 

ПП  "АНАЛІЗЕР"

 е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.analyzer.com.ua 

 

 

 Тел.:+38 (0312) 44-91-90

Факс: +38 (0312) 61-68-41

Моб.: 050 317 87 18

094 918 91 90